TFK Management - Site Yönetimi

Site Yönetimi

Site Yönetimi

Şehirleşmenin bir sonucu olarak insanlar, toplu yaşam alanlarında yaşamaya ve aynı ortak alanı kullanmaya mecbur kalıyorlar. Toplu yaşam alanlarının beraberinde getirdiği bir takım sorun ve sorumluluklar vardır. Sitenin doğru şekilde, doğru bütçeyle yönetilmesi, ev sahiplerinin huzur içinde yaşaması ve komşularıyla iyi iletişim kurması için önemlidir. Her yıl siteyi yönetmesi için site sakinleri tarafından bir yönetim kurulu seçilmektedir. Bir siteyi yönetmek özveri ve deneyim gerektirir. Yaşam koşulları, iş stresi ya da başka nedenlerden dolayı yönetim kurulu üyeleri sitenin iyi bir şekilde yönetilmesini sağlayabilecek özveride bulunamayabilirler. TFK Management deneyimi ve özverili çalışmasıyla sizlere bu konuda yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Profesyonel bir yönetim şirketinden beklenen her şeyi TFK Management'ta bulabilirsiniz.

Profesyonel bir Yönetim Şirketinden Beklenenler

  • Sitenizin Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre yönetilmesi.
  • Bütün maliklerin aidat ödemelerinin takibi.
  • Aidat ödemeyen malikler için hukuki işlemlerin başlatılması ve mahkemenin takibinin yapılması.
  • Gelecek sorunların önceden tesbitinin yapılması ve maliklere çözüm önerileri sunulması.
  • Site görevlilerinin, çalışanların daha etkili bir şekilde çalışmalarının sağlanması ve kontrol edilmesi.
  • Maliklere tamirat işlerinde yardımcı olunması.
  • Fatura takibi ve ödenmesi gibi konularda yardımcı olunması.
  • Her bir ev sahibi için danışman olmak.
  • Sitenin ortak alanında çıkan bütün sorunları çözmek.

Etiketler

Alanya Site Yönetimi
Alanya Apartman Yönetimi
Alanya Home Service
Alanya Hizmetler
Alanya Site Hizmetleri
Site Yönetimi
Yönetim alanya
site yönetimi yönetmeliği
site yönetimi karar defteri
site yönetim alanya
site yönetim alanya mahmutlar
mahmutlar site yönetimi
management mahmutlar
Alanya management
alanya home servis
alanya site yönetim şirketi
alanya yönetici